Kylät

Häntälä

Häntälä on Talvisillan ohella Etelä-Someron vanhimpia kyliä: asutusta on ollut jo neljä vuosituhatta sitten. Ensimmäisen kerran vuonna 1439 asiakirjoissa mainittava, Häntälä kasvoi 25 torpan kyläksi 1800-luvun puoleen väliin mennessä. Torppien määrä kuitenkin supistui hiljalleen talomäärän samalla kuitenkin noustessa niin, että talvisotaan tultaessa Häntälässä oli jo 137 taloa. Nykyisin valtaosa Häntälän keskustan rakennuksista on peräisin 1900-luvun alkupuolelta.

Kerkola

Keskiaikana Rekijoenperänä tunnettu Kerkola on neljästä Lounais-Someron kylästä vanhin – ensimmäinen maininta on juo vuodelta 1401. Seuraavan vuosisadan puolessa välissä Kerkolassa oli kolmen tavallisen verotalon lisäksi Naantalin luostarin lampuotitalo. Kasvu jatkuikin ajalle tyypilliseen tapaan 1800-luvun loppuun asti, jonka jälkeen torppien määrä väheni merkittävästi.

Syvänoja

Alun perin Sydenojana tunnettu Syvänoja oli alkujaan Kerkolan tytärkylä, joka pysyi yksinäistalona 1400-luvun lopulta lähes vuosisadan ajan. Vuoden 1804 isonjaon jälkeen saman vuosisadan lopulla ei kylässä ollut enää lainkaan torppia, mutta vuosisadan vaihteen jälkeen niiden määrä kuitenkin kasvoi ja vuokratilojen itsenäistymisvimmassa vuonna 1940 kylässä oli jo 24 taloa.

Talvisilta

1490-luvulla ensi kertaa mainittavassa Talvisillassa on ollut asutusta jo neljä tuhatta vuotta. 1500-luvun ensimmäisellä puoliskolla Etelä-Someron suurimmaksi asutuskeskuskeksi kasvanut Talvisilta on kokenut vuosisatojen aikana lukuisia taloliitoksia ja -erotuksia. Talvisillassa on edelleen laajalti 1800-luvulta peräisin olevia rakennuksia.